Vägen till Körkortet

1. Körkortstillstånd

För att kunna börja övningsköra och påbörja din utbildning måste du först ansöka om körkortstillstånd.
Du ansöker genom att fylla i blanketten Körkortstillstånd med hälsodeklaration. Ansökan är gratis men besöket hos optiker betalar man där.

Om du har ett funktionshinder som kräver villkor i ditt körkort så kommer du att behöva komplettera din ansökan. Följ länk till Transportstyrelsen . Leta dig vidare till informationen för villkorat körkort.

Om du vet med dig att du kommer att behöva göra ett anpassat teoriprov så skall du ansöka om muntligt/förlängt prov. Ansöker du om bägge delarna så kan du sedan välja det som passar bäst, eller avstå om vi märker att du kan göra provet med det ljudstöd som finns tillgängligt.

Ansökan om anpassat kunskapsprov görs till Trafikverket.
Syntestet som krävs kan du göra hos optiker.

2. Studiebesök

Vi ser gärna att du kommer på ett studiebesök på skolan innan du påbörjar din utbildning. För att kunna lägga upp din utbildning på rätt sätt är det mycket viktigt att du berättar för oss om du har några speciella behov, äter medicin eller om du har några andra funderingar, exempelvis omkring ditt boende som vi behöver ha kännedom om. Du kanske behöver ha assistent med dej eller har behov av hjälpmedel för att nämna något.  Har du behov av anpassad bil under utbildningen så måste rätt utrustning och val av bil testas ut innan kursstart. Trafikskolan ordnar med detta i samarbete med Anpassarna Gunnérius som då skall besökas i samband med studiebesöket.

Vid studiebesöket kan du om du vill skriva in dig och lösa ut ditt teorimateriel samt få inloggningsuppgifter till Teoricentralen. Du får då en studieplan så att du kan börja arbeta med den teoretiska delen. Det är viktigt att du har rätt studieteknik för att nå målet.

3. Körkortsutbildningen vid internat

En vanlig fråga är hur lång körkortsutbildningen är. Det är helt individuellt från person till person, tillsammans med som elev så erbjuder vi en individuell utbildningsplanering samt en preliminär kostnadskalkyl. Man har olika erfarenheter av att vistas i trafik med sig i bagaget. En del har aldrig haft möjlighet att köra något fordon alls, andra har övningskört hemma i flera år. Man kan ha lätt eller svårt för den teoretiska delen, man kan ha lätt eller svårt för den praktiska delen. Det är också individuellt hur det fungerar med självstudier. Ett bra upplägg är att börja med att boka 2-3 veckor. Vi gör en bedömning tillsammans med dej hur just dina behov ser ut.  Då kommer man igång bra och kan göra en utvärdering/planera vidare. En del elever varvar mängdträning hemma alternativt egna teoristudier med utbildningsveckor på trafikskolan. Vi gör alltid ett upplägg utifrån dina förutsättningar samt utvärderar fortlöpande. En del elever gör hela sin utbildning direkt, andra kommer på lov/semester. R 1 (alkohol, övriga droger, trötthet och riskfyllda beteenden) samt R 2 (halkbana inklusive hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden) skall genomföras innan prov. Har du gjort någon av dessa utbildningar redan så tala om det för oss, annars planerar vi för dessa utbildningar på trafikskolan.  R2 skall ske i slutet av den praktiska utbildningen. Vi erbjuder även körövning i större tätort samt mörkerkörning under vintertid. Under sommartid genomförs mörkerutbildningen i teorisal.

Under din utbildning så fördelas dina lektioner under veckan. Det kan vara bara körlektioner eller varvat med enskilda teorilektioner om du har behov av detta. Utöver detta så har vi teori i sal, liten grupp ( ca 5 personer ) 3 dagar i veckan. Mellan lektionerna så kommer du att ha studieuppgifter att jobba med på egen hand.

All internatutbildning bokas via kontoret, ring oss på 0225-144 73 eller fyll i vårt kontaktformulär så återkopplar vi för bokning.

4. Körkortsutbildning utan internat

Som ovan men dina kör/individuella teorilektioner  bokas in efter dina önskemål. Du kommer till trafikskolan på teori i grupp, eller för att jobba i elevcentralen hur ofta du vill.

5. Körlektion

Handledare erbjuds att följa med under körlektionerna, detta för att kunna ta del av elevens utveckling samt behov och därigenom kunna effektivisera mängdträningen hemma.

All utbildning sker på svenska. Du behöver vara kunnig i det svenska språket både i tal och förståelse då stor del av utbildningen sker via diskussioner. Om du har behov av tolk är det ditt eget ansvar att ha med tolk.

6. Teoriprov och körprov

När det är dags för prov så gör man alltid det teoretiska provet först, detta gör man på Trafikverket. Teoriprovet kan antingen bokas av trafikskolan eller av dej själv som privatist på Trafikverket.

Trafikskolan bokar ditt prov under förutsättning att du gått igenom vårt teoretiska material på Teoricentralen med godkänt resultat. Bokar du teoriprovet privat så är det ditt eget ansvar att du är tillräckligt förberedd. Gör inte prov om du inte är redo, omprov skapar onödigt långa köer i provbokningssystemet. Ditt teoriprov är för närvarande giltigt i 4 månader.

Körprovet kan genomföras under förutsättning att det teoretiska provet blivit godkänt. Trafikskolan planerar för att din körkortsutbildning skall bli klar i tid före och bokar prov tillsammans med dej. Du skall vara godkänd på samtliga moment i den praktiska undervisningsplanen, detta kontrolleras genom en utbildningskontroll.

Du kan även boka ditt körprov privat, med trafikverkets bil. Tänk då på att kraven är desamma. Gör inte körprov om du inte är redo, omprov skapar långa köer i provbokningssystemet.

Du har företräde till 2st prov, därefter ökar väntetiden för dej då andra kunder med företräde får tillgång till provtider i första hand.

GLÖM INTE ATT GILTIG LEGITIMATION MÅSTE VISAS VID BÅDE RISKUTBILDNINGAR OCH PROV