Historia

Sedan 1969 har vi bedrivit trafikskolsverksamhet för personer med speciella behov. Även om detta har varit den huvudsakliga målgruppen som trafikskolan vänt sig till så är givetvis alla elever lika välkomna. Många elever önskar bara att ta sitt körkort i en lugnare miljö och i mindre grupper än vad en trafikskola normalt kan erbjuda. Har du behov av personlig assistent så tar du med dig assistenten som bor på skolan med dig. Om man bor på internatet under sin körkortsutbildning så serveras frukost och fika under dagen. Lunch och middag får eleven inhandla själv, flertalet restauranger samt affärer finns i skolans närhet. Eleven har tillgång till ett fullt utrustat kök med bl.a. kylskåp och frys för förvaring av matvaror, matlådor etc.
Under kvällstid och helger finns ingen personal på trafikskolan.

Har du behov av specialutrustning för att köra bilen, då har vi utrustningen!

I dagsläget har vi bilar utrustade med bl.a.;

  • Handreglage för gas och broms med el funktioner för exempelvis blinkers.
  • Vänstergas och rattspinnare med el funktioner på ratten för bl.a. blinkers samt hel- halvljus.
  • Specialpedaler för kortvuxna samt sätesförhöjningar.
  • Miniratt med alla el funktioner, möjlighet att låsa fast permobilen i bilen.
  • Joystick för styrning, gas och broms i bil med ramp.

Vi har givetvis möjlighet att erbjuda utbildning med automatlåda för dig som inte är intresserad av den manuella växlingen.

Anpassarna körkort är den enda trafikskolan i Sverige som kan erbjuda körkortsutbildning för alla, oavsett funktionshinder. Om ditt funktionshinder är fysiskt så kan vi erbjuda individanpassade tekniskt avancerade lösningar för bilarna tillsammans med anpassningsteknikerna på Anpassarna Gunnerius

För dig som har behov med extra teorihjälp

För dig som har svårt för teoridelen så har vi Sveriges bredaste erfarenhet av utbildning för elever med exempelvis; Läs- och skrivsvårigheter , Inlärningssvårigheter,  ADHD, Aspergers syndrom och Autism m.m.

Vi jobbar individuellt med varje elev vilket är en förutsättning för många av våra elever..

Det finns ljudstöd till teoriböcker och datatester.

Internatundervisning

Då många av våra elever kommer från andra delar av landet och har önskemål om att köra under lov eller veckor med helgdagar så brukar vi vara mycket flexibla och hålla öppet extra då.  Vi löser det praktiska med mat och sådant utifrån situationen som uppstår, lite olika från gång till gång.

Om du bedriver din utbildning i Internatform så får du ofta en kortare och effektivare utbildning då du har fokus på körkortsutbildning och inget annat under din vistelse. Detta tillsammans med att de andra internateleverna  har samma mål i sikte så brukar elever vara till hjälp för varandra under självstudier på kvällstid.

Dina Riskutbildningar kan du göra hos oss, men även hemma

Speciellt R1 som är en teoretisk utbildning som inte kräver att du kommit till ett visst moment i utbildningen. En del elever väljer att gå kursen  innan de kommer till oss, andra går den på hemmaplan innan det är dags för prov om det är mest praktiskt i upplägget, andra vill gå den i liten grupp hos oss.

R2 som utförs på en trafikövningsplats ( halkbana )  i slutet av utbildningen kan även den genomföras i eget regi. För den elev som är i behov av anpassad bil måste givetvis den delen ske på trafikskolan med våra bilar.

Om du har genomfört eller har för avsikt att genomföra någon av riskutbildningarna på egen hand så meddelar du bara oss det.

Finansiering

De flesta elever på trafikskolan finansierar sin körkortsutbildning själva men det finns bidragsmöjligheter som är värda att undersöka för dig med någon form av funktionshinder.

Gällande regler finns på www.forsakringskassan.se. Utöver Försäkringskassan finns även möjlighet att söka fonder, här nedan följer några exempel  men sök på internet efter fonder i största allmänhet eller i samband med ditt funktionshinder. Din kommun kan ofta vara vara behjälplig med tips.

www.norrbacka-eugenia.se

www.carlssonstiftelsen.se

www.sunnerdahl-handikappfond.se

www.rbu.se ( RBU, cp-barnens hjälpfond, barn och ungdomar med rörelsehinder från alla RBU:s diagnoser kan beviljas bidrag )

Det finns även möjlighet att söka lånefinansiering via https://www.resursbank.se

För lånefinansiering kontaktar du trafikskolan som administrerar detta.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet på trafikskolan är körbedömningar åt exempelvis Landstinget. Det kan vara läkare som har funderingar omkring en patients förmåga att köra bil efter sjukdom. Vi körtränar också med kunder  som har körkort , men som genom olycka eller sjukdom mist sin förmåga att köra bil utan anpassning. Dessa kunder bygger som regel om sin bil hos Anpassarna Gunnerius och i samband med det så  körtränar vi med kunderna i deras egen bil.