Risk 2

Risktvåan

Innebär att du kör på trafikövningsplats, (halkbana) och får känna på hastighetens betydelse i olika situationer. Under utbildningen får du en chans att värdera din egen körförmåga och inställning till körning under särskilda förhållanden. För att kunna tillgodogöra dig RiskTvåan så läggs den i slutet av utbildningen.

All utbildning sker på svenska. Du behöver vara kunnig i det svenska språket både i tal och förståelse, detta är ett krav för att bli godkänd på utbildningen. Om du har behov av tolk är det ditt eget ansvar att ha med tolk. Kontakta alltid trafikskolan när du behöver ha en tolk med dej så att vi säkerställer plats i gruppen. Tolken kan behöva ta sig till trafikövningsplatsen på egen hand om plats inte finns i bilen.