GDPR

Inskrivning i trafikskolans datasystem:

Alla uppgifter om dig finns i Teoricentralen, detta är ett lösenordskyddat kundregister/affärssystem som endast behörig personal kan komma in i.

Personuppgifter vi behandlar:

De personuppgifter Anpassarna Körkort samlar in och behandlar om dig i egenskap av elev/kund är namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress, utbildningsinformation, uppgifter om dina köp samt provresultat, foto för sociala medier om du ger ditt medgivande.

Ibland kan trafikskolan behöva registrera fler uppgifter om dig som elev än bara ovanstående uppgifter. Det är alltid uppgifter som du själv eller vi bedömer som viktiga att vi kommer ihåg inför och under din vistelse hos oss samt för din körkortsutbildning.

Det är de uppgifter som du själv har lämnat till oss vid intresseanmälan eller vid inskrivning på trafikskolan.

Det kan även ske vid besök på skolan eller via telefon/mailkontakt.

Exempel på sådana uppgifter kan vara om du har speciella behov som vi måste ta hänsyn till, medicinering, allergier, bilanpassning, om du har eller skall ansöka om anpassat teoriprov, om du behöver assistent under vistelsen eller liknande.

Vi registrerar även hur vi planerat upplägget av din utbildning, och om du erhållit fondmedel.

Alla uppgifter är transparanta för dig och kan när som helst läsas av dig.

Det är endast personalen på trafikskolan, eller i vissa fall anpassarverkstaden som har tillgång till uppgifterna.

Dina personuppgifter kommer att lämnas till Transportstyrelsen och Trafikverket i samband med registrering av introduktionsutbildning, riskutbildningar och provbokning. Detta sker genom lösenordskyddad inloggning till respektive myndighet

Om du skall göra ett anpassat teoriprov så förmedlas det som är relevant för inspektören på Trafikverket att veta om dina särskilda behov, alltid i samförstånd med dej.

Vi har sekretess

Lagringsminimering:

När din körkortsutbildning är klar arkiveras du ur vårat datasystem och uppgifterna raderas vid midnatt samma dag

Teoricentralen:

Ditt konto på Teoricentralen är personligt och du ansvarar själv för att skydda detta.

Sociala medier:

Trafikskolan har Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok och Snapchat. Där brukar vi t.ex. uppmärksamma elever i samband med förarprov om att man har tagit körkort. Ibland kan vi filma eller ta kort från trafikövningsplatsen om elever själva vill.

Syftet är att många elever tycker det är roligt att vara med och roligt att följa andra elever.

Man blir alltid tillfrågad om man själv vill vara med på sociala medier. Det är bara om man själv vill och har gett sitt medgivande som man blir med. Man kan alltid begära att tas bort.

Mail:

Lösenordskyddad kontorsdator. All mailkonversation raderas efter senast 4 månader. Mail med viktig information som berör elev/kund sparas i kundregistret Teoricentralen.

Webshop:

När du handlar i vår webshop och inte finns registrerad som kund sedan tidigare så kommer personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra köpet att lagras. Lagring sker tills du arkiveras som elev/kund. Detta sker omedelbart efter att din körkortsutbildning är klar, eller om köpet avser ett kurstillfälle, dagen efter genomförd kurs.

Kontakt:

Om du inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter eller om du har några frågor om Anpassarna Körkorts behandling av personuppgifter ber vi dig att kontakta oss.

E-post: korkort@anpassarna.se
Telefonnummer: 0225–14473
Adress: Brunnsjögatan 4, 77635 Hedemora