Nyttiga länkar

Finansieringshjälp:

Habilitering & Hälsa Lista på fonder, stiftelser, och stipendier som vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar samt till yrkesverksamma.

För lån av pengar:

CSN Körkortslån för dig som är arbetslös.
Resurs Bank Möjlighet att söka lånefinansiering till ditt körkort.

Övrigt:

Anpassarna Gunnérius Anpassar Er bil, efter Era behov!
Försäkringskassan Bilstöd - Bidrag till dig som har en funktionsnedsättning. Bilstödet är till för att köpa eller anpassa ett fordon efter dina behov.
Riksförbundet Attention Körkortskoll - Ett pojekt som har som mål att göra det lättare för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) att ta körkort.
STR - Illegal verksamhet Information kring den olagligla trafikskoleverksamhet som drivs i Sverige.
Trafikverket Trafikverket informerar om vägen till körkort och dess olika delar.
Vägmärkeskollen Vägmärkeskollen är en webbapp med frågor för den som vill testa sina kunskaper om vägmärken – tillgänglig för alla, gratis!