Nyttiga länkar

Finansieringshjälp:

Habilitering & Hälsa Lista på fonder, stiftelser, och stipendier som vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar samt till yrkesverksamma.
SVCR Bidrag till personer med omfattande rörelsenedsättning, döva, synskadade och hörselskadade.

För lån av pengar:

Resurs Bank Möjlighet att söka lånefinansiering till ditt körkort.

Övrigt:

Anpassarna Gunnérius Anpassar Er bil, efter Era behov!
Försäkringskassan Bilstöd - Bidrag till dig som har en funktionsnedsättning. Bilstödet är till för att köpa eller anpassa ett fordon efter dina behov.
Riksförbundet Attention Körkortskoll - Ett pojekt som har som mål att göra det lättare för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) att ta körkort.
STR - Illegal verksamhet Information kring den olagligla trafikskoleverksamhet som drivs i Sverige.
Trafikverket Trafikverket informerar om vägen till körkort och dess olika delar.
Vägmärkeskollen Vägmärkeskollen är en webbapp med frågor för den som vill testa sina kunskaper om vägmärken – tillgänglig för alla, gratis!